Ετικετογράφος Open T117 | Προμηθέας Βιβλιοπωλεία | Καρδίτσα
Προμηθέας | Αβέρωφ & Μ. Αλεξάνδρου (Δημοτική αγορά Ι17) Καρδίτσα ΤΚ:43100 | Τηλ 2441025226 - 76600 & FAX 2441079603

Ετικετογράφος Open T117

3x(11+11+7)
Στοιχεία (29x28)

Κωδικός Προϊόντος: 
2527